Wymagania stawiane praktykantom/absolwentom

  • Co najmniej „dobre” oceny w szkole (średnia co najmniej 5),
  • Ukończenie szkoły: Szkoła średnia/matura
  • Znajomość języków na poziomie co najmniej A2
  • Poważne zainteresowanie kształceniem, które może trwać do 3,5 roku
  • Wysoka motywacja, rzetelność, gotowość do nauki i sprawdzenia się w nowym środowisku

 

3 krótkie fakty

  • Nasi partnerzy: innowacyjne przedsiębiorstwa, agencje/szkoły językowe, szkoły, uniwersytety
  • Twoje dokumenty: CV w formie tabeli (niemiecki), list motywacyjny (niemiecki) + aktualne świadectwo ukończenia szkoły (niemieckie tłumaczenie, oceny szkolne według systemu niemieckiego)
  • Poznanie Twojej osoby: dwie rozmowy kwalifikacyjne poprzez Skype między przyszłym praktykantem a przedsiębiorstwem (po niemiecku)