Praca lub kształcenie zawodowe w systemie dualnym są bardzo dobrą opcją wejścia do saksońskiego świata pracy, lub poszerzenia własnej kariery zawodowej. 

Oferujemy nie tylko możliwość kształcenia zawodowego, ale także możliwość podjęcia pracy w niemieckich przedsiębiorstwach.

Oprócz zawodów w branży metalowej i elektrycznej lub branży mechatronicznej oferujemy również pracę w hotelarstwie, gastronomii lub w kuchni, np. jako kucharz.

Oba sektory zatrudnienia oferują solidną podstawę dla stworzenia własnej przyszłości w Niemczech. 

Zachęcamy do kontaktu czekamy na Państwa zgłoszenie!